นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้าออนไลน์ สำหรับการสั่งซื้อสินค้า www.royalporcelainshop.com ตามรายละเอียด ดังนี้

  1. บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าและจัดส่งทดแทนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีสินค้าชำรุดจากการขนส่ง หรือบริษัทฯ จัดส่งสินค้าไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามรายการที่สั่งซื้อ ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องแจ้งกลับบริษัทฯ ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดส่งทดแทนให้เฉพาะสินค้าที่ชำรุดเท่านั้น
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่การจัดส่งสินค้าถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามรายการที่สั่งซื้อ
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการที่สั่งซื้อหรือคืนเงินทุกรณี หากลูกค้ายืนยันสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  4. บริษัทฯ ขอให้ตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน