นโยบายการจัดส่งสินค้า

royalporcelainshop.com มีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ด้วยบริการการจัดส่งสินค้าของ บริษัท เอกชนชั้นนำ ซึ่งจะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ภายใน 7-14 วัน ตามพื้นที่ให้บริการ โดบบริษัทฯจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า หลังจากที่ลูกค้าได้รับการยืนยันการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  1. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  2. บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งสัปดาห์ละ 1 ครั้งคือวันพุธ ก่อนเวลา 12.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
  3. รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินระหว่างก่อน 12 นาฬิกาวันอังคาร จะถูกรวบรวมและจัดส่งสินค้าในวันพุธ
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้า หากผู้ซื้อไม่สามารถแสดงหลักฐานยืนยันการชำระเงินได้
  5. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขการตรวจสอบจัดส่ง (Tracking Number) ทางอีเมลล์ (E-Mail) ที่ท่านระบุไว้